Çevre Politikamız

    Gravür İnşaat ve Ticaret A.Ş en üst kalitede üretim ve imalat faaliyetlerini sürdürürken, doğal çevrenin korunmasına da özen göstermiştir. Bu bağlamda bundan önceki nesillerden ödünç aldığımız çevreyi bundan sonraki nesillere sağlıklı devredebilmemiz için başlıca temel prensiplerimiz; havanın, suyun, toprağın kirlenmesini minimum seviyeye çekmek, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili yasal mevzuatlara riayet etmek, proje uygulama safhasında gerekli tedbirleri almak, mühendislik prensipleri standartlarında çevre dostu girdiler kullanmak, kamu ve özel sektör kuruluşları ile bilgi paylaşımına gitmek, üretim faaliyetleri kapsamında doğal kaynakları en etkin biçimde kullanma, kaynak tasarrufuna önem göstermek, tüm çalışan tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre bilincini aşılamak.